Hành Hương Ấn Độ - Delhi - Tiểu Tây Tạng - Nepal (17 ngày - 16 đêm)

31.050.000 đ
(Đánh giá)

Người bán: Funet
Từ: Hồ chí minh

Hành Hương Châu Đốc - Miếu Bà - Núi Cấm 1N1Đ

550.000 đ
(Đánh giá)

Người bán: Funet
Từ: Hồ chí minh

Hành Hương Linh Quy - Pháp Ấn: TPHCM - Bảo Lộc (2N1Đ)

1.590.000 đ
(Đánh giá)

Người bán: Funet
Từ: Hồ chí minh

Hành Hương Viếng Nhà Thờ Cha Diệp – Chùa Bà Nam Hải – Chùa Dơi (1 ngày 1 đêm)

490.000 đ
(Đánh giá)

Người bán: Funet
Từ: Hồ chí minh

Miến Điện - Vàng rơi trên thân Phật (4 ngày 3 đêm)

13.976.000 đ
(Đánh giá)

Người bán: Funet
Từ: Hồ chí minh