Cao Atisô (10 hộp x 100gr) - Ngọc Duy

318.000 đ
(Đánh giá)

Cao Atisô (200gr) - Ngọc Duy

355.000 đ
(Đánh giá)

Cao Atisô (200gr) hủ đỏ - Ngọc Duy

160.000 đ
(Đánh giá)

Cao Mềm Atisô (1000gr) - Ngọc Duy

472.000 đ
(Đánh giá)

Cao Nước Atisô (10ml x 10 ống) - Ngọc Duy

50.000 đ
(Đánh giá)

Cao Đắng Atisô (100gr x 10 hộp) - Ngọc Duy

650.000 đ
(Đánh giá)

Trà Atiso Relax Thượng Hạng (100 gói x 2g) - Ngọc Duy

120.000 đ
(Đánh giá)

Trà Atiso Relax Túi Lọc (200g) - Ngọc Duy

105.000 đ
(Đánh giá)

Trà Atiso Time Túi Lọc (200g) - Ngọc Duy

80.000 đ
(Đánh giá)

Trà Atiso Time Túi Lọc (100 gói x 2g) - Ngọc Duy

100.000 đ
(Đánh giá)

Trà Atiso Túi Lọc (200g) - Ngọc Duy

125.000 đ
(Đánh giá)

Trà Atiso Túi Lọc Đặc Biệt (100 gói x 2g) - Ngọc Duy

110.000 đ
(Đánh giá)

Trà Atiso Túi Lọc Đặc Biệt (20 túi x 2g) - Ngọc Duy

22.000 đ
(Đánh giá)

Trà Diệp Hạ Châu Túi Lọc (40g) - Ngọc Duy

28.000 đ
(Đánh giá)

Trà Diệp Hạ Châu Túi Lọc (80 gói x 2g) - Ngọc Duy

65.000 đ
(Đánh giá)

Trà Hoa Cúc Túi Lọc (15 túi x 5g) - Ngọc Duy

45.000 đ
(Đánh giá)

Trà Khổ Qua Túi Lọc (20 túi x 2g) - Ngọc Duy

30.000 đ
(Đánh giá)

Trà Linh Chi Túi Lọc (100 túi x 1,5g) - Ngọc Duy

90.000 đ
(Đánh giá)

Trà Linh Chi Túi Lọc (60 túi x 1,5g) - Ngọc Duy

100.000 đ
(Đánh giá)

Trà Oolong Túi lọc (20 túi x 2g) - Ngọc Duy

49.000 đ
(Đánh giá)

Trà Tâm Sen Túi Lọc (20 túi x 2g) - Ngọc Duy

45.000 đ
(Đánh giá)

Trà Xanh Gừng (200g) - Ngọc Duy

65.000 đ
(Đánh giá)

Trà Xanh Lài (200g) - Ngọc Duy

65.000 đ
(Đánh giá)

Trà Xanh Sâm Dứa (200g) - Ngọc Duy

65.000 đ
(Đánh giá)